Brexit

Brexit

Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit) Ak máte ako občan Spojeného kráľovstva a Váš rodinný príslušník ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na území Slovenskej

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným- slovenská s.r.o.

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným- slovenská s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako jediná z foriem kapitálových spoločností nie je produktom prirodzeného vývoja. Spoločnosť s ručením obmedzeným je v súčasnosti najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti vo väčšine európskych štátov vrátane Slovenska. Spoločnosť s ručením obmedzeným je klasickou kapitálovou spoločnosťou- musí mať vytvorené

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku a zriadenie organizačnej zložky právnickej osoby na Slovensku

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku a  zriadenie organizačnej zložky právnickej osoby na Slovensku

Zahraničná osoba je osoba, ktorá má bydlisko / sídlo mimo územia Slovenskej republiky. Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky treba na účely Obchodného zákonníka rozumieť prevádzkovanie podnikateľskej činnosti tejto osoby, pokiaľ táto činnosť napĺňa znaky podnikania prostredníctvom jej podniku

Show Buttons
Hide Buttons