Unikátne Slovensko

Unikátne Slovensko

Aké sú turistické unikáty Slovenska, ktoré by ste len ťažko hľadali niekde inde vo svete? Čím menšia krajina, tým väčší počet hradov. Vo svete by ste len ťažko hľadali krajinu, ktorá sa môže pýšiť takým počtom hradov a zámkov. Malebná drevenná…

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným- slovenská s.r.o.

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným- slovenská s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako jediná z foriem kapitálových spoločností nie je produktom prirodzeného vývoja. Spoločnosť s ručením obmedzeným je v súčasnosti najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti vo väčšine európskych štátov vrátane Slovenska. Spoločnosť s ručením obmedzeným je klasickou kapitálovou spoločnosťou- musí mať vytvorené…

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku a zriadenie organizačnej zložky právnickej osoby na Slovensku

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku a  zriadenie organizačnej zložky právnickej osoby na Slovensku

Zahraničná osoba je osoba, ktorá má bydlisko / sídlo mimo územia Slovenskej republiky. Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky treba na účely Obchodného zákonníka rozumieť prevádzkovanie podnikateľskej činnosti tejto osoby, pokiaľ táto činnosť napĺňa znaky podnikania prostredníctvom jej podniku…

Show Buttons
Hide Buttons