news

Čo potrebujete vedieť predtým ako začnete podnikať na Slovensku?
Predtým ako začnete podnikať, by ste si mali zodpovedať na niektoré otázky ohľadom podnikania –okrem iného aj to, akú právnu formu podnikania si zvolíte. Najobľúbenejšou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným.
Aké dokumenty a informácie sú potrebné k založeniu obchodnej spoločnosti na Slovensku? Aké informácie? Pred celým procesom by ste mali vedieť:
1) Aké obchodné meno zvolíte svojej obchodnej spoločnosti?
Najskôr by ste sa mali rozhodnúť či chcete podnikať ako právnická osoba alebo fyzická osoba- živnostník.
2) Sídlo spoločnosti
Potrebujete len registračné sídlo alebo aj kanceláriu? Pred založením obchodnej spoločnej spoločnosti by ste sa mali rozhodnúť tak, aby ste  mohli riadne podnikať bez obmedzenia.
3) Predmet podnikania
Podnikateľský plán je veľmi dôležitý. Aký druh predmetu podnikania ste si vybrali? Živnosť voľnú, viazanú alebo remeselnú?
4) Spoločníci  v s.r.o.– Podnikať môžete ako jediný spoločník alebo sa podelíte s ostatnými spoločníkmi pri riadení obchodnej spoločnosti.
K vyhotoveniu dokumentácie budete potrebovať údaje spoločníkov- meno a  priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, občianstvo a výšku do akej splatia svoj podiel v obchodnej spoločnosti
5) Konateľ v s.r.o. – je možné vymenovať jedného alebo viacerých konateľov obchodnej spoločnosti, pričom môžu konať samostatne alebo spoločne.
Pri zapisovaní konateľa obchodnej spoločnosti do obchodného registra budete potrebovať meno, priezvisko, občianstvo a pobyt adresu konateľa a predložiť úradne preložený výpis z registra trestov do slovenského jazyka. Ak predkladáte výpis z registra trestov konateľa zo zahraničia je potrebné predložiť výpis  s apostilou alebo vyšším overením.
6) Výška podielu/ minimálneho vkladu v spoločnosti s ručením obmedzeným
Minimálny vklad jedného spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným je 750 eur.
7)  Základné imanie v obchodnej  spoločnosti s ručením obmedzeným
 Minimálna výška základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným je  5.000 EUR.
Proces založenia spoločnosti trvá od 5 do 10 dní. V prípade ak nie ste občanom krajiny, ktorá je členom EU, na území Slovenskej republiky môžete podnikať až po udelení povolenia k pobytu pre podnikanie. Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Ako začať podnikanie na Slovensku

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons