Kto sme?

 • tím mladých profesionálov, ktorí sú tu pre Vás a poskytne Vám najlepšie a najvýhodnejšie služby.

 

Založenie firmy

Založenie firmy je proces, ktorý vyžaduje prípravu rôznych korporátnych dokumentov a následnú návštevu niekoľkých úradov.
Sme radi, že sa rozhodnete využiť našu službu podnikateľské poradenstvo.

Podnikateľské poradenstvo

 

Začínajúcim, ale aj všetkým ostatným podnikateľom poskytujeme aj službu sídla firmy. Sídlo firmy u nás Vám dokáže ušetriť množstvo peňazí za vysoký prenájom kancelárskych priestorov. Najčastejšie si sídlo firmy zriaďujú spoločnosti, ktoré k svojmu podnikaniu nepotrebujú vlastné kancelárie – pracujú z domu, alebo práce vykonávajú priamo u zákazníkov.

Buďte bez starostí pri založení Vašej spoločnosti! Poskytneme Vám kvalitné podnikateľské poradenstvo. Vy u notára dokumenty iba podpíšete. My zariadime všetko ostatné. Vypracujeme za vás všetky dokumenty potrebné na založenie s.r.o. alebo inej obchodnej formy. Vybavíme za vás založenie živnosti na živnostenskom úrade, zápis spoločnosti do Obchodného registra alebo iného príslušného registra. Predíďte zbytočným chybám a strate Vášho drahocenného času a nechajte založenie s.r.o. na našich špecialistov bez výdavkov navyše. Cieľom našej spoločnosti je profesionálne, diskrétne a rýchle založenie s.r.o., iných právnych foriem, ako aj okamžitý odpredaj ready-made spoločností.

 • poskytneme Vám odbornú konzultáciu, poradíme Vám požadované predmety podnikania – živnosti
 • vypracujeme všetky potrebné zmluvy a ostatné právne dokumenty
 • vybavíme živnostenské listy, vrátane kolkov
 • podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • uhradíme za Vás súdny poplatok v zmysle zákona
 • zaregistrujeme Vašu spoločnosť u správcu dane na účely dane z príjmu atď., podľa Vašich požiadaviek

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je najčastejšou a najobľúbenejšou formou podnikania na Slovensku. Samotné založenie s.r.o. môže byť pomerne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Ak sa chcete vyhnúť zbytočným prekážkam, využite odborné služby ponúkané našou spoločnosťou.

Podnikateľské poradenstvo

 

Zmeny v sro, prevod obchodného podielu

Tento na prvý pohľad jednoduchý proces je vo veľa prípadoch komplikovanejší ako samotné založenie novej spoločnosti. Nechajte vaše zmeny na nás a my sa postaráme o to, aby ste predišli akýmkoľvek komplikáciám.

Likvidácia spoločnosti

Ak ste sa rozhodli ukončiť svoju podnikateľskú činnosť z iných dôvodov prichádza ako riešenie do úvahy zrušenie spoločnosti. Dôvodom nevyhnutnosti výmazu spoločnosti z obchodného registra je fakt, že aj v prípade nevykonávania ekonomických aktivít je nutné si plniť zákonné povinnosti vo vzťahu k orgánom štátnej správy.

Pobyt cudzincov na území SR

 • prechodný
 • trvalý
 • tolerovaný

Prechodný pobyt

Povolenie na prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť na územia SR v čase, na aký mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na prechodný pobyt. Povolenie na prechodný pobyt sa nevyžaduje u cudzinca, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Povolenie na prechodný pobyt je viazané na jeden účel. Ak cudzinec hodlá vykonávať inú činnosť, než na akú mu bolo udelené povolenie na prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak.

Cudzinec, ktorý má udelené povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, zamestnania, osobitnej činnosti, zlúčenia rodiny alebo plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, môže počas prechodného pobytu študovať.

Podnikateľské poradenstvo

O čom Vás informujeme?

 • pobyt (typy a podmienky pobytu na Slovensku, pomoc pri vybavovaní trvalého a prechodného pobytu, vízový režim a pod.)
 • zamestnanie (postup pri získaní alebo predĺžení povolenia na zamestnanie, pracovný pomer, pracovná zmluva a pod.)
 • podnikanie (podmienky a druhy podnikania na Slovensku, postup pri začatí podnikania a pod.)
 • rodina (zlúčenie rodiny, uzavretie manželstva a pod.)
 • bývanie (ohlasovanie pobytu, vlastníctvo nehnuteľností, prenájom bytu a pod.)
 • zdravotná starostlivosť a zdravotné poistenie
 • sociálne zabezpečenie (dôchodkové a nemocenské poistenie, sociálna pomoc, pomoc v hmotnej núdzi a pod.)
 • vzdelávanie (prístup k vzdelaniu, uznávanie dosiahnutého vzdelania, nostrifikácia a pod.)

Iné služby a podnikateľské poradenstvo:

 • Sme tu pre Vás aj ak máte neplatiacich klientov, poskytneme Vám pomoc Vašich pohľadávkach
 • Sprostredkujeme vám spoľahlivú účtovnú kanceláriu a poradíme
 • Vymáhanie dlhov a Vašich neuhradených faktúr

Všeobecné poradenstvo:

 • pomoc pri podávaní reklamácií,sťažností a dlžných čiastok
 • spolupráca pri vybavovaní pracovného povolenia pre cudzincov
 • asistencia pri imigračných/prisťahovaleckých procedúrach cudzincov

Neváhajte nás kontaktovať

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Zdroje obrázkov1,2,3,4

  Show Buttons
  Hide Buttons