Dôležitou súčasťou procesu pri zakladaní obchodnej spoločnosti je zvoliť si vhodný predmet podnikania. Najčastejšie predmety podnikania sú reklamné a marketingové služby, kúpa a predaj, administratívne služby, sprostredkovateľské služby, podnikateľské poradenstvo.

Ako si správne vybrať predmet podnikania? Sú podnikatelia, ktorí sa rozhodnú zapísať do obchodnej spoločnosti čo najširší okruh najmä zo zoznamu voľných živností. Ministerstvo vnútra pravidelne aktualizuje zoznam odporúčaných voľných živností, v ktorom upresňuje, čo spadá a nespadá do daného predmetu činnosti ( do voľnej živnosti).

Vybrali sme niekoľko predmetov podnikateľských činností z uvedeného zoznamu, ktoré sú obľúbené, aby sme Vás oboznámili s ich odporúčaným obsahom.

Čo spadá pod administratívne služby? Podľa odporúčaného zoznamu voľných živností pod administratívne služby spadá, najmä:

 • Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie
 • Kancelárske a sekretárske služby
 • Korektúry textov
 • Kopírovacie a rozmnožovacie služby
 • Poskytovanie certifikačných služieb v oblasti elektronického podpisu

Ďalšou obľúbenou činnosťou okrem iného je aj Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, ktorá zastrešuje najmä:

 • Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
 • Marketingové poradenstvo
 • Mediálne poradenstvo
 • Poradenskú činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
 • Poradenskú činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
 • Poradenskú činnosť v oblasti personálneho manažmentu
 • Poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farieb
 • Poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
 • Poradenstvo a certifikáciu kvality služieb a osôb
 • Poradenstvo a certifikáciu systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov
 • Poradenstvo a certifikáciu v oblasti systémov riadenia a kvality
 • Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
 • Poradenstvo v oblasti spoločenského správania
 • Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
 • Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
 • Účtovné poradenstvo

V prípade záujmu o informácie z oblasti podnikania nás kontaktujte.

Predmet podnikania v obchodnej spoločnosti

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons