Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným- slovenská s.r.o.

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným- slovenská s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako jediná z foriem kapitálových spoločností nie je produktom prirodzeného vývoja. Spoločnosť s ručením obmedzeným je v súčasnosti najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti vo väčšine európskych štátov vrátane Slovenska. Spoločnosť s ručením obmedzeným je klasickou kapitálovou spoločnosťou- musí mať vytvorené

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku a zriadenie organizačnej zložky právnickej osoby na Slovensku

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku a  zriadenie organizačnej zložky právnickej osoby na Slovensku

Zahraničná osoba je osoba, ktorá má bydlisko / sídlo mimo územia Slovenskej republiky. Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky treba na účely Obchodného zákonníka rozumieť prevádzkovanie podnikateľskej činnosti tejto osoby, pokiaľ táto činnosť napĺňa znaky podnikania prostredníctvom jej podniku

Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie cudzincov

Od 1. mája 2018 sa zjednodušili podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Na takéto pozície zamestnávateľ nemá povinnosť

Show Buttons
Hide Buttons