Makroekonomické ukazovatele, ktorými sú HDP, nezamestnanosť alebo zadlženosť, majú na Slovensku v druhom kvartály tohto roku klesajúcu tendenciu. Napríklad ročná miera rastu HDP v druhom kvartály 2022 dosiahla hodnotu 1,8%, čo predstavuje oproti druhému kvartálu 2021 pokles o 7,8%. Výrazný negatívny vplyv na HDP, a teda aj v istej miere príčina, pre ktorú nastal taký veľký pokles, je pretrvávajúci pokles pridanej hodnoty vo finančných a poisťovacích činnostiach. Ďalším faktorom je pokles v najvýznamnejšom slovenskom priemysle, a tým je výroba motorových vozidiel.

Keď prejdeme na druhý ukazovateľ, a to nezamestnanosť, tak na konci júna 2022 sme na Slovensku mali mieru nezamestnanosti na úrovni 6,28%. Keď sa pozrieme na jún 2021, kde nezamestnanosť bola na veľmi podobnej úrovni, presnejšie na hodnote 6,9%, tak môžeme povedať, že aj v prípade tohto ukazovateľa došlo k miernejšiemu poklesu. Týmito percentami sa Slovensko približuje k dátam spred pandémie. Aj keď trend klesania nezamestnanosti už panuje dlhodobejšie, v niektorých odvetviach a regiónoch už zrejme k ďalšiemu poklesu nepríde, nakoľko sa blížime k prirodzeným limitom.

Čo sa týka zadlženosti tak aj v tomto prípade evidujeme pokles oproti dátam z rovnakého obdobia v predošlom roku. Zo 63,1% v roku 2021, percentá na ktoré sa dostalo Slovensko počas pandémie,  na súčasných 62,4%. Aj keď nastal mierny pokles, Slovensko ešte stále prekračuje horný limit dlhu verejnej správy, tento limit je na úrovni 60%. Toto prekročenie má za následok aj zmrazenie platov ministrom slovenskej vlády, to znamená, že v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti začína platiť takzvaná dlhová brzda.

Keď prejdeme na ukazovatele v Eurozóne, tak aj tu môžeme vidieť pokles ročnej miery rastu HDP v druhom kvartály tohto roku v porovnaní s druhým kvartálom minulého roku. V roku 2021 ročná miera rastu HDP predstavovala 14,4 % a tento rok to bolo len 4,1%.

Miera nezamestnanosti v Eurozóne na konci júna 2022 dosiahla hodnotu 6,7%, v porovnaní s júnom minulého roka je to pokles o 1,2%. K týmto číslam v najväčšej miere pomáhajú štáty južnej Európy. Líder v nezamestnanosti je Španielsko, kde nezamestnanosť v tomto roku sa pohybuje na úrovni 14,6%. Ďalšia krajina s vysokou nezamestnanosťou je Grécko, jej miera nezamestnanosti je na úrovni 13,3%.

V prípade zadlženosti tiež môžeme vidieť mierny pokles oproti roku 2021. V percentách je to  95,7% v roku 2021 a 95,6% v aktuálnom roku. Najviac zadlžení ostávajú aj naďalej Gréci, ktorí v závere prvého kvartálu tohto roka mali verejný dlh 189,3% HDP, ďalej sú to Taliani, Portugalci a Španieli. A naopak zo štátov Eurozóny najmenšiu zadlženosť majú Estónci či Švédi.

Makroekonomické ukazovatele na Slovensku a v Eurozóne

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons