V roku 2023 došlo k dôležitým zmenám v oblasti DPH na Slovensku, ktoré ovplyvnili nielen podnikateľov, ale aj spotrebiteľov. Znížená sadzba DPH sa rozšíri na plnenia súvisiace so športom a reštauračnými službami, pričom pribudne aj nová sadzba 5 %. Tieto zmeny sú reflektované v novele zákona o DPH, konkrétne v § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

 

V roku 2023 sa zaviedla nová 5 % sadzba DPH na plnenia súvisiace s nájomným bývaním, ktorá sa stáva povinnou pre predajcov vybraných druhov tovarov a služieb. Uplatnenie tejto sadzby nie je voliteľné, ale povinné pre prípady, ktoré spadajú do definície nájomného bývania podporovaného štátom.

V oblasti športu sme sa dočkali rozšírenia 10 % zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby, vrátane športových zariadení a fitnescentier. Toto opatrenie malo podporiť športové aktivity a zvýhodniť ich dostupnosť pre verejnosť.

Reštauračné a stravovacie služby podliehajú novým pravidlám, ktoré sa od marca 2023 týkajú aj plnení súvisiacich so športom s vysokou energetickou náročnosťou. Toto opatrenie môže ovplyvniť prevádzky poskytujúce športové aktivity a s tým súvisiace služby, ako je stravovanie.

Najvýraznejšia zmena sa týka aj ubytovacích služieb, na ktoré sa vzťahuje 10 % znížená sadzba DPH. Okrem tradičných hotelových a turistických služieb ide o prevádzky táborísk, rekreačných parkov a ďalších foriem ubytovania.

Od konca marca 2023 platia prechodné ustanovenia, ktoré zahŕňajú zníženú sadzbu DPH na prepravu osôb lanovkami, vstupné do športových zariadení a umelých kúpalísk, a reštauračné a stravovacie služby.

Pre spotrebiteľov a podnikateľov je dôležité mať na pamäti, že pri každom vzniku daňovej povinnosti sa bude používať platná sadzba dane v daný deň. Súčasný prehľad sadzieb DPH v SR na rok 2023 poskytuje ucelený pohľad na novinky a zmeny, ktoré môžu ovplyvniť rôzne odvetvia hospodárstva a každodenný život obyvateľstva.

V roku 2024 prichádzajú pozitívne zmeny v daňovom systéme pre podnikateľov. Nezdaniteľná časť základu dane sa zvýši z 4 922,82 eur na 5 646,48 eur ročne, umožňujúc podnikateľom znížiť svoj daňový základ.

Toto zvýšenie umožní jednotlivcom využiť nezdaniteľné časti pre daňovníka, manžela/manželku a doplnkové dôchodkové sporenie, pričom nezdaniteľnú časť možno uplatniť len do výšky základu dane bez prenášania do ďalších období.

Zmeny v nezdaniteľnej časti základu dane ovplyvnia nielen podnikateľov, ale aj zamestnancov, ktorí od januára 2024 uvidia rast svojich mesačných príjmov. Čistý mesačný príjem zamestnanca sa zvýši z 410,24 eur v roku 2023 na 470,54 eur v roku 2024.

Tieto pozitívne daňové úpravy prinesú významné zlepšenie finančnej situácie podnikateľov a zamestnancov v nadchádzajúcom roku.

Zdroj:

https://www.peniaze.sk/podnikanie/10973-buduci-rok-bude-pre-podnikatelov-lepsi-co-pripravuje-vlada

https://www.money.sk/novinky-a-tipy/dane/sadzby-dph-na-slovensku-od-roku-2023/

https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2023

Daňový kolotoč na Slovensku

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons