V dnešnom svete je web stránka predovšetkým generátorom zákazníkov. Webová stránka zohráva dôležitú úlohu, ktorou je byť obchodný zástupca firmy, a funguje 24 hodín, 365 dní v roku.

Medzi najdôležitejšie úlohy web stránok patria: zachytiť dopyt, ktorý je prejavovaným vyhľadávaním kľúčových slov na internete; vzbudiť záujem zákazníka a pomôcť nájsť to, čo hľadá v danom momente; a existujúcim zákazníkom poskytnúť čo najlepší servis a tým zabezpečiť ďalší nákup.

Na internete existujú dva typy web stránok, dobrá a zlá web stránka. O kvalite web stránky vypovedá najmä to, koľko zákazníkov mesačne prinesie. Preto je veľmi podstatné rozumieť tomu ako Vašu web stránku zákazníci nájdu a čo sa deje, keď niekto navštívi Váš web.

Hlavným dodávateľom zákazníkov pre všetky web stránky na svete je vyhľadávač, väčšinou sa jedná o Google. On je teda prvý, kto hodnotí kvalitu Vašej stránky, tým druhým je sám zákazník. Google hodnotí vytvorený obsah a technologickú platformu, na ktorej web stránka funguje. Podľa toho jej pridelí poradie, na ktorom ju zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Google využíva nástroje umelej inteligencie, aby posúdil celkovú kvalitu stránky. Používa vyše 200 rôznych algoritmov, ktoré stránku analyzujú z rôznych hľadísk. Špeciálne ich zaujíma najmä obsah.

Názov web stránky (doména): tvorí neoddeliteľnú zložku webovej stránky, za ktorú sa platí poplatok. Slovenská doména stojí na rok približne 10 eur.

Dobrá grafika stránky, je hlavne taká, ktorá pôsobí moderne a je zapamätateľná. A predovšetkým je potrebné vyhnúť sa veľkému počtu prvkov a prekombinovaniu.

Čo sa týka obsahu, mal by byť hlavne zrozumiteľný, prehľadný a mal by mať názornosť, to znamená, že nestačí len veci popísať ale ich aj ukázať prostredníctvom grafov, videí, obrázkov, atď.

Ako ste si už mohli všimnúť, vytvoriť dobrú a kvalitnú web stránku, stojí veľa práce a námahy. A preto naša firma REAL DEAL+, je Vám k dispozícií a ponúka Vám asistenciu pri vytvorení Vašej funkčnej web stránky. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a sľubujeme Vám, že Váš výber neoľutujete.  

POSKYTNUTIE ASISTENCIE PRI VYTVORENÍ WEB STRÁNKY

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons