Všetky činnosti ľudí alebo funkcie systému, ktoré sa tykajú výplaty miezd, platov, benefitov, bonusov a zrážok, môžeme označiť pojmom Mzdy a platy. Mzdy a platy sú súčasťou dôležitých častí personalistky a riadenia ľudských zdrojov. Je to jedna z oblastí podnikových procesov, ktorá je závislá na legislatíve konkrétneho štátu, kde sú pracovníci zamestnaní a platení, pretože každý štát ma nastavené inak svoje zákony ohľadom celého procesu miezd, od výpočtu až po samotné vyplatenie mzdy. A preto aby mzdy boli spracovávané správne je potrebné mať dôkladnú znalosť zákonov, alebo to nechať na špecialistov v tomto odbore.

Položka mzdy a platy tvorí významnú časť nákladov firiem, ktorým je vystavená minimálne s mesačnou periodicitou, a taktiež majú značný vplyv na motiváciu a vo veľkej miere ovplyvňujú morálku zamestnancov.

V dnešnej dobe veľa firiem používa rôzne softvéry alebo si nájme externého pracovníka, poprípade firmu, ktoré nie len uľahčujú ale aj prispievajú k správnemu fungovaniu v oblasti miezd a platov. Firma, ktorá vo svojom portfóliu okrem iných služieb zahŕňa aj poradenské služby v oblasti miezd a platov, je naša spoločnosť.

Kalkulácie podkladov pre mzdy a platy prebiehajú na základe viacerých podkladov, čiže záleží od viacero faktorov a systémov v organizácií, ktorými sú napríklad: Úkolová mzda (Výkazy práce), Časová mzda (Dochádzka), Benefity (Využívanie auta), Dovolenka (Čerpaná dovolenka). Výsledkom spracovania miezd a platov je vyplatená mzda a podklady pre výpočet daní, zrážok a odvodov.

V prípade, že by ste potrebovali využiť služby pre mzdy a platy, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme Vám vždy plne k dispozícií na telefónom čísle: +421 948 899 236 alebo na našej e-mailovej adrese: info@realdealplus.com.

SLUŽBY PRE MZDY A PLATY

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons