a) Zdaňovanie fyzickej osoby

 

Ktorý príjem bude zdaňovaný na Slovensku?

  • Ste rezidentom na Slovensku?(bývate na Slovensku min.183 dní počas 12 mesiacov)) Zdaníte  tu svoj celosvetový príjem.
  • Nie ste rezidentom na Slovensku? Zdaníte tu len príjem zo Slovenska.
  • Máte príjem z iných krajín EU? Overte si, aby ste dvakrát nezdaňovali ten istý príjem.

 

Koľko zaplatíte?

Dane pre rok 2019

  • 19 %daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 35 268,06 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 939,01 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.
  • 25 %daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 35 268,06 eura.
  • 7 %zrážková daň z dividend, ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.
  • 19 % zrážková daň z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (okrem dividend), ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.
  • 35 % zrážková daň z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (vrátane dividend), ak je daňovník rezident nezmluvného štátu.

 

Pri prepočte Vášho  zdaniteľného príjmu, si overte výšku Vašich príspevkov a zrážok.

 

Ako a kedy budete platiť daň?

Ste povinný:

  • Platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky
  • podať daňové priznanie do 31. marca každoročne

 

b) Zdaňovanie právnickej osoby

Daňové priznanie sa podáva do 31. marca za príjem za predchádzajúci kalendárny rok.  Sadzba dane právnických osôb je 21% z vyčísleného základu dane ( 1x ročne) a DPH je 20% zo základu dane, DPH uhrádzate mesačne prípadne štvrťročne.

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Dane na Slovensku v roku 2019

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons