Životné minimum aj tento rok výraznejšie porastie. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýši na 210,20 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 146,64 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 95,96 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,5%.

V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum ale aj dávky naň naviazané sa zvýšia o 2,5%.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne:

– jedna plnoletá fyzická osoba – 210,20 eura

– ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba – 146,64 eura

– zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa – 95,96 eura

Životné minimum sa upraví k 1. júlu t.r., avšak dávky naň naviazané sa upravia buď k júlu 2019 alebo k januáru 2020 v závislosti od toho, ako úpravu tej – ktorej dávky, príspevku, stanovuje príslušná legislatívna norma.

zdroj: employment.gov.sk

Životné minimum sa zvýši o 2,5%

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons