Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Približne 4% ľudí na Slovensku pracuje za minimálnu mzdu. Minimálna mzda pre rok 2018 predstavuje 480 euro. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,759 euro. V roku 2017 bola minimálna mzda na úrovni 435 euro a minimálna hodinová mzda bola vo výške 2,50 euro. Slovenský Zákonník práce pozná rôzne príplatky za prácu v noci, prácu nadčas, prácu vo sviatok, apod.  Na  nočný príplatok  máte nárok ak pracujete v noci. Práca v noci je práca vykonávaná od 22:00 do 06:00. Niektoré práce sú náročnejšie a preto majú vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. ( minimálna mzda sa násobí s príslušným koeficientom náročnosti práce a tento súčin je minimálnou mzdou pre danú  pozíciu podľa náročnosti práce v zmysle Zákonníka práce). Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. Z tejto mzdy sa platia dane a odvody a po odpočítaní daní a odvodov je výška minimálnej čistej mzdy okolo 403 euro. 

 Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od danej krajiny. V Európskej únii je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku a najnižšia v Bulharsku. Niektoré krajiny ju nemajú zavedenú. Najnižšia mzda sa pravidelne zvyšuje aj na Slovensku. Napríklad v roku 2017 bola jej výška 435 euro, v roku 2018 je na úrovni 480 euro a minimálna mzda pre rok 2019 sa predpokladá na úrovni 520 euro. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa v jednotlivých rokoch menila minimálna mesačná a hodinová mzda:

 Minimálna mzda – rok   Mesačná mzda   Hodinová mzda 
           
 2018    480 €    2,759 €  
 2017    435 €    2,50 €  
 2016    405 €    2,328 €  
 2015    380 €    2,184 €  
 2014    352 €    2,023 €  
 2013    338 €    1,941 €  

 

Minimálna mzda v roku 2018

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons