Fitch Ratings naďalej pozitívne hodnotí silný hospodársky rast Slovenska, a to najmä vďaka prílevu zahraničných investícii v automobilovom priemysle, vysokej súkromnej spotrebe a stabilnému makroekonomickému a politickému prostrediu. 

Silný hospodársky rast podnecuje rast daňových príjmov, čo umožňuje znižovanie deficitu verejných financií, pričom v roku 2019 predpokladá Fitch Ratings pre Slovensko vyrovnaný rozpočet.

Agentúra pozitívne hodnotí znižovanie verejného dlhu Slovenska, stabilný a dobre kapitalizovaný bankový sektor, nízku nezamestnanosť na úrovni 5% a nárast miezd.

Za možné riziká považuje Fitch Ratings relatívne vysoký čistý zahraničný dlh, koncentráciu priemyslu v automobilovom sektore, ktorý čelí potenciálnym prísnejším environmentálnym opatreniam EÚ ako aj protekcionistickej politike USA a stále vysokú (hoci mierne klesajúcu) zadlženosť domácností.

zdroj: finance.gov.sk

Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons