Stará Ľubovňa so svojimi viac ako 17 000 obyvateľmi patrí nielen vďaka svojej zaujímavej histórii, ale aj malebnej prírode medzi najvzácnejšie perly Spišského regiónu. Mesto ležiace v blízkosti Pieninského národného parku umožňuje svojim návštevníkom možnosti pre rekreáciu, turistiku, ako aj liečebné pobyty, ktoré spríjemňujú Hradné dni na Hrade Ľubovňa a tradičný Ľubovniansky jarmok s ukážkami ľudových remesiel.

História

Najstaršia písomná zmienka o meste Stará Ľubovňa pochádza z roku 1292, no pre rozvoj mesta bol veľmi významný rok 1364, kedy kráľ Ľudovít I. povýšil Starú Ľubovňu na slobodné kráľovské mesto (spolu s ďalšími 15 spišskými mestami) a udelil mestu Stará Ľubovňa viaceré výsady, medzi inými aj právo usporadúvať mestské výročné trhy (až sedemkrát za rok). Vďaka poľskému zálohu, ktorý trval od roku 1412 až do roku 1772 sa mesto stalo významným hospodárskym a kultúrnym centrom. Po vrátení spišských miest do Uhorska mesto stratilo svoje výnimočné postavenie, no bohatá ponuka historických pamiatok a okolitých prírodných zákutí predurčila mestu smer jeho ďalšieho rozvoja, ktorým je najmä cestovný ruch.

Historické námestie

Na historickom námestí nájdeme vzácne meštianske domy, z ktorých vyniká najmä renesančný Provinčný dom, ktorý bol v minulosti sídlom správcu zálohovaných spišských miest. V súčasnosti sa tu nachádza expozícia Domu ľubovnianskeho mešťana, ktorá návštevníkom umožňuje spoznať život strednej vrstvy žijúcej v 19. storočí. Návštevníkov zaiste upúta ukážka štýlového bývania, dielňa na výrobu papiera, dielňa na výrobu modrotlače či mincovňa, v ktorej si môže každý návštevník vlastnoručne vyraziť svoj vlastný Ľubovniansky zlatý.

Kostol sv. Mikuláša

Stred námestia zdobí rímsko-katolícky barokový kostol sv. Mikuláša pochádzajúci z roku 1280. Medzi barokové skvosty kostola patrí hlavný oltár sv. Mikuláša z polovice 18. storočia zdobený drevorezbou, monštrancia, oltár Panny Márie Karmelskej a oltár Panny Márie Sedembolestnej. Veľmi vzácnou je aj neskorogotická kamenná krstiteľnica zo 16. storočia a neskorogotické náhrobné dosky z pieskovca a červeného mramoru. Dominantou stĺpovej architektúry je obraz sv. Mikuláša z druhej polovice 19. storočia, ako aj bočné oltáre a plastika Oplakávanie Krista.

Kamenný hrad Ľubovňa

Na vápencovom podloží sa v nadmorskej výške 711 metrov vypína kamenný hrad Ľubovňa postavený začiatkom 14. storočia patriaci do série pevností strážiacich hranicu uhorského kráľovstva. Jednotlivé hradné expozície sú venované histórii hradu, cechom, remeslám a posledným vlastníkom hradu – rodine Zámoyskej. Najstaršiu časť hradu tvorí hlavná veža a gotický palác. V rokoch 1655 až 1661 boli v hrade Ľubovňa pred Švédmi ukrývané poľské korunovačné klenoty. Po roku 1772 po skončení poľského zálohu spišských miest hrad začal chátrať a v súčasnosti ponúka svojim návštevníkom možnosť prehliadky vo viacerých zrekonštruovaných expozíciách.

Múzeum ľudovej architektúry – Ľubovniansky skanzen

Pod hradom Ľubovňa sa nachádza Ľubovniansky skanzen s ukážkami ľudovej architektúry Spiša a Šariša. Skanzenu dominuje zrubový gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela z Matysovej, ktorý patrí medzi najcennejšie exponáty skanzenu. V skanzene nájdeme aj drevené obytné domy zo začiatku 20. storočia, ako aj ukážku výrobných nástrojov obyvateľov: drotára, obuvníka, debnára, tkáčky či stolára. V obytných domoch sú zároveň aj expozície ľudových zvykov, akými sú narodenie, svadba, Vianoce, či Veľká Noc. K skanzenu patria aj hospodárske (stodoly, maštale, sýpky, studne) či technické stavby (kováčska vyhňa, mlyn a stolárska dielňa).

V lete sa v prírodnom amfiteátri v skanzene organizujú vystúpenia folklórnych skupín aj Hubertove slávnosti spojené s bohatým programom, prezentáciou a ukážkami vo vábení jeleňa a srnca.

Ďalšie atrakcie

Pod hradom Ľubovňa je vybudovaný Historický vojenský stanový tábor, ktorý zobrazuje vojenský život v 16. storočí a počas roka je miestom, kde sa konajú viaceré kultúrne podujatia alebo letné tábory pre deti.

Cez lokalitu Ľubovnianske kúpele vedie popri piatich minerálnych prameňoch náučný chodník s krásnym výhľadom na Vysoké Tatry. Ľubovnianske kúpele sú strediskom tradičných zimných športov, najmä lyžovania a bežeckého lyžovania.

Medzi najvyhľadávanejšie turistické chodníky a cyklotrasy v okolí Starej Ľubovne patria najmä tieto tri:

Stará Ľubovňa

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons