Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalka nad Váhom. Kúsok od Trenčína

Na ceste z Trenčína do Nemšovej nájdete pútnické miesto Skalku. Skalka pri Trenčíne je najstarším pútnickým miestom na Slovensku i celom niekdajšom Uhorsku.

V katastri obce Skalka nad Váhom sa nachádzajú ruiny kláštora opátstva, kde v jaskyni vápencového brala údajne žili pustovníci Svorad a Benedikt. Počiatky kláštora siahajú do 12. storočia. Od roku 1224 tu malo svoje sídlo benediktínske opátstvo. Po roku 1528 opevnenie kláštora zosilnilo cisárske vojsko. Od roku 1644 patril jezuitskému rádu. Začiatkom 18. storočia ho poškodili kurucké vojská. Po zrušení jezuitskej rehole objekty kláštora pustli. Začiatkom 18. storočia ho poškodili kurucké vojská. Po zrušení jezuitskej rehole objekty kláštora pustli.

V roku 1755 vybudovali 180 kamenných schodov, ktoré vedú ku kláštoru. Po ich prekonaní sa ocitnete pred portálom zo 14. storočia, ktorý daroval Matúš Čák. Do kláštora sa vchádza cez najstaršiu sprístupnenú jaskyňu na Slovensku.

Kláštor už neobnovili a dnes sa jeho objekty nachádzajú v ruinách. Areál pôvodného kláštora sa tiež nazýva Veľká Skalka. Veľká Skalka návštevníkom poskytuje pohľad do priestorov zrekonštruovanej zrúcaniny benediktínskeho kláštora a dnes sa so zaujímavou scenériou týči nad cestou popri Váhu.

Počas letných mesiacov sa dokonca pekné prostredie pri Váhu využíva na opekačky, či inú formu reakreácie. Odvážlivci sa schladia v samotnom Váhu.

V smere toku Váhu nájdete aj Malú Skalku. Je to barokový kostol postavený roku 1745 na starších základoch s dvoma zďaleka viditeľnými vežami. Novodobá výzdoba je z roku 1924. Kostol je postavený na mieste, kde podľa legendy zbojníci prepadli a zabili sv. Benedikta, ktorého telo neskôr hodili do Váhu. Kostol bol ťažko poškodený počas druhej svetovej vojny.

Obe lokality spája Náučný chodník Malá – Veľká Skalka. Má o niečo viac ako 2 km a dovolí vám navštíviť obe historické pamiatky.

Skalka sa stala obľúbeným pútnickým a návštevným miestom nielen pre obyvateľov Považia, ale celého Slovenska, Čiech, aj Poľska. Hlavná púť sa koná v sobotu a nedeľu po 17. júli, kedy je sviatok sv. Svorada a Benedikta.

Malebné okolie kláštora vyhľadávajú aj umelci, podľa ktorých má miesto zvláštnu energiu a inšpiruje ich pri tvorbe. Púti predchádza stretnutie umelcov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars.

Skalka

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons