Minimálna mzda sa od januára zvýši zo súčasných 405 na 435 eur. Vláda schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keďže sociálni partneri sa na jej výške opäť nedohodli. Najnižšia mzda vzrastie o 30 eur mesačne, čo predstavuje v čistom prevedení nárast o 19,10 eura, teda na 374,11 eura. Hodinová minimálna mzda sa zvýši z 2,328 na 2,50 eura.

Pri určovaní jej výšky vychádzalo ministerstvo z pozitívneho ekonomického vývoja. „Na Slovensku je dostatočný priestor na ďalší rast miezd vrátane minimálnej. Sme presvedčení, že jej rozumné zvyšovanie nemá vo všeobecnosti negatívne dopady na ekonomický rast, dokonca môže prispieť k nárastu zamestnanosti,“ zdôvodnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Ministerstvo v posledných rokoch navrhovalo zvyšovanie minimálnej mzdy tak, aby postupne presiahla hranicu rizika chudoby vypočítanú európskym štatistickým úradom. Nárast na 435 eur zabezpečí, že jednotlivec sa od tejto hranice vzdiali o približne 27 eur. Odporúčaním Európskeho výboru sociálnych práv však je, aby čistá minimálna mzda dosahovala aspoň 60 % z čistej priemernej mesačnej mzdy. „V budúcom roku bude tento podiel na úrovni 52 %. „

zdroj: employment.gov.sk

Minimálna mzda na Slovensku

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons