Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpokladá, že tempo expanzie slovenskej ekonomiky zostane vysoké aj v najbližších dvoch rokoch. Výrazný nárast kapacít v automobilovom sektore podporí export. A zlepšovanie situácie na trhu práce a solídny rast investícií, podporený priaznivými finančnými podmienkami a zvýšením čerpania z fondov Európskej únie, prispejú k vysokému domácemu dopytu.

OECD vo svojej aktuálnej predpovedi zverejnenej v rámci správy o vyhliadkach svetovej ekonomiky počíta v roku 2019 so zvýšením slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,3 % a v roku 2020 o 3,6 %. V tomto roku očakáva nárast o 4,1 % po +3,4 vlani. K spomaleniu tempa expanzie v roku 2020 príde v súlade s externým prostredím.

Nárast platov spôsobí zrýchlenie inflácie v roku 2020 na 3 % z 2,7 % v tomto aj budúcom roku. Tlačiť na zvyšovanie platov bude nedostatok pracovnej sily. Miera nezamestnanosti sa podľa OECD tento rok zníži na 6,7 % z 8,1 % vlani. V poklese by mala pokračovať aj v nasledujúcich dvoch rokoch – v roku 2019 na 6,1 % a v roku 2020 na 5,5 %.

Plány vlády týkajúce sa fiškálnej konsolidácie sú v súlade požiadavkami Európskej únie, uviedla OECD, ktorá počíta s postupným poklesom schodku verejných financií z 0,7 % HDP v tomto roku na 0,4 % HDP v roku 2019 a na 0 % HDP v roku 2020. Verejný dlh by sa mal v tomto roku znížiť na 57 % HDP z 58,1 % HDP vlani. V roku 2019 klesne na 55,1 % HDP a v roku 2020 na 53,2 % HDP.

Zdroj: teraz.sk

Info zo slovenskej ekonomiky

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons