Koronavírus prináša mnoho príležitostí na zmeny, najmä v oblasti zelenej energie, klimatických zmien, návratu k ľudskosti, odklonu od spotrebného života, konzumu, či sebapoznania.

Mestá

Prvé vládne obmedzenia, ktoré sa udiali v marci 2020, priniesli na internet a sociálne médiá príspevky a obrázky prázdnych miest či miest s divými zvieratami zobrazené na potulkách ulicami, akoby príroda získavala svet späť od ľudstva. Po zatvorení mnohých závodov, zastavení cestnej a leteckej dopravy spolu s odstávkami priemyselných komplexov v Číne a výrobou ocele v USA sa výrazne znížila úroveň globálnych emisií CO2.

Tieto zmeny neznamenajú, že veľké mestá zostanú opustené, ale že nastal žiadaný posun v prioritách. Vždy budú existovať milióny ľudí, ktorí budú chcieť žiť v mestách a milióny takých ľudí, ktorí budú preferovať život na vidieku. Výber života v meste alebo na vidieku značne ovplyvňujú životné zmeny, napríklad narodenie detí. Ak rodičia nemusia každý deň dochádzať do kancelárie, snažia sa hľadať bývanie ďalej od mesta, čím podporujú malé mestá trpiace nedostatočnými investíciami a vyľudňovaním, čo môže v budúcnosti prispieť k zdravšiemu prístupu k miestam, kde žijeme a pracujeme.

Práca

Mnoho ľudí si postupne zvyklo na home office. Zatiaľ čo pred krízou iba jeden z dvadsiatich ľudí pracoval úplne na diaľku, v budúcnosti bude čoraz viac ľudí kombinovať prácu z domu a prácu v kancelárii. Práca z domu zdôraznila dôležitosť primeraného životného priestoru a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. Práca z domu nás zároveň naučila vážiť si spoločenský kontakt a pracovné stretnutia.


Interakcia

Veľké pokroky v živote Vašich vnukov ste mohli vidieť iba na obrazovke telefónu. Celé mesiace ste sa zaobišli bez ľudského kontaktu. Zotrvanie vo vlastnej rodine bolo prejavom toho, akí prispôsobiví sme ako ľudia. Pandémia zdôraznila, do akej miery digitálna interakcia nedokáže nahradiť skutočné veci. Aj napriek tomu, že sa mnohé aplikácie ako napríklad WhatsApp stali neustálym zdrojom našej spoločnosti, ani zďaleka nedokážu priblížiť úžasný pocit objatia alebo face-to-face rozhovoru s priateľmi či blízkymi.

Avšak ľudia trpiaci úzkosťami a depresiou, zneužívané ženy, či deti, ktoré zažívajú týranie či zanedbávanie zo strany svojich rodičov, prežili počas izolácie to najhoršie obdobie a táto osamelosť počas izolácie zanechá dôsledky na ich vzťahoch, ktoré nezmiznú ani s vynájdením vakcíny.

Politika

Pandémia spojená s koronavírusom ukázala, či sme mali a máme politikov s víziou a účinnými riešeniami. Nejde iba o zmrazenie platieb vo verejnom sektore či odklad platenia daní. Udalosti akými boli nielen pandémie, ale napríklad aj teroristické útoky z 11. septembra či krach bánk počas rokov 2008 – 2009 ukázali, ako sa politika v jednotlivých krajinách transformovala.  

Kultúra

Viaceré divadlá, galérie, kiná, skupiny živej hudby, hudobné či folklórne festivaly túto vlnu prerušenia predstavení neprežijú. Ak sa tak aj stane, bude to so zníženými zdrojmi. Vládne opatrenia súvisiace s vypuknutím pandémie Covid-19 sa zamerali práve na elimináciu spoločenských kontaktov. Náhly pokles výnosov ohrozil finančnú udržateľnosť subjektov pôsobiacich v kultúre a má za následok zníženie miezd a prepúšťanie, čo zároveň ovplyvňuje hodnotový reťazec ich dodávateľov nielen v tvorivých ale aj v netvorivých sektoroch. Niektoré kultúrne odvetvia počas vládnych obmedzení čiastočne profitovali zo zvýšeného dopytu po streamovaní kultúrneho obsahu, avšak výhody tohto zvýšeného dopytu sa prejavili najmä u najväčších spoločností pôsobiacich v kultúrnom sektore.

Podnikanie

Podniky s nízkymi príjmami a prevádzky, ktoré ľudia využívajú vo voľnom čase, zastali uprostred pandémie a mnohé nebudú schopné obnovy ani vďaka podpore od štátu. Očakávajú sa najmä online zmeny v maloobchodoch, t.j. bude menej pokladníkov a viac vodičov doručovania.

Aj napriek tomu, že hotely a reštaurácie zmenili spôsob poskytovania svojich služieb a jedálne lístky prispôsobili konzumácii v exteriéri, aby tak mohli bezpečne naďalej podnikať, aj tak nedokážu poskytovať základnú ponuku ubytovania, pretože ľudia sa musia počas cestovania aj oddychovania v hoteli cítiť pohodlne. Menšie ubytovacie zariadenia dokázali ešte kompenzovať určitú výšku ušlého zisku, avšak veľké hotelové rezorty, ktoré žijú z konferencií, banketov a spoločenských udalostí, nedokážu niesť také veľké bremeno režijných nákladov. Predpokladá sa, že hotely sa budú z krízy zotavovať oveľa dlhšie ako podniky v ostatných segmentoch.  

Ak si chcete založiť svoju obchodnú spoločnosť, môžete realizovať online stretnutia a fungovať online. Aj napriek prekážkam v podnikaní je možné napredovať online spôsobom, no veríme, že raz príde čas aj na osobné stretnutia. Je len potrebné nájsť výhody online podnikania.

Covid zmena v živote. Musíme s ňou žiť a nájsť si cestu

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons