REAL DEAL + INFO & PONUKA

Na začiatku roka 2017 môžete prehodnotiť čo by sa Vám lepšie oplatilo, či  s novým rokom založiť novú spoločnosť alebo zlikvidovať tú starú spoločnosť, ktorú máte?

Pri založení novej obchodnej spoločnosti môžete mať pocit, že potrebujete novú spoločnosť bez hostórie, ktorá Vám pomôže podnikať, avšak je dôležitú neopomenúť povinnosť daňovej licencie. Výhodou je, že počas prvého roka podnikania daňovú licenciu neplatíte. Spoločnosť môžete mať založenú za pár dní.

Avšak po prvom roku podnikania právnickej osoby je zákonom ustavená minimálna daň ( tzv. daňová licencia) za príjem za predchádzajúci rok, pre právnickú osobu neplatcu DPH je to min.480 EUR a pre platcu DPH je min. daň 960 EUR.

Pre upresnenie, ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia  nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a dosiahne  ročný obrat neprevyšujúci 500 000 €, platí daňovú licenciu  vo výške 480 €.

Ak  daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia  je platiteľom DPH a dosiahne  ročný obrat neprevyšujúci 500 000 € platí daňovú licenciu vo výške 960 €.

Ak  daňovník  k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia   dosiahne  ročný obrat prevyšujúci 500 000 € bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je platiteľom DPH, platí daňovú licenciu vo výške 2 880 €.

V prípade, že ste sa rozhodli, že zlikvidujete tú Vašu starú obchodnú spoločnosť, môžeme  s likvidáciou začať hneď. Spoločnosť, ktorá je v likvidácii nie je povinná platiť daňovú licenciu. Proces likvidácie môže trvať niekoľko mesiacov.

V prípade akýkoľvek otázok sa obráťte na nás.

Založiť novú spoločnosť alebo zlikvidovať starú spoločnosť?

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons