Spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku je najobľúbenejšou formou podnikania. Jej základné imanie tvoria vklady spoločníkov.

 

Znaky spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku sú:

1) Môže byť založená aj jediným spoločníkom teda fyzickou osobou alebo právnickou osobou,

2) súčasťou obchodného mena  spoločnosti s ručením obmedzeným je skratka s.r.o. alebo spol. s.r.o.,

3) Mala by byť založená prevažne za účelom podnikania,

4) Nemôže mať viac spoločníkov ako 50,

5) Minimálne základné imanie je 5000 EUR,

6) Minimálny vklad jedného spoločníka je 750 EUR,

7) Zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, ale ručí do výšky nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registri.

8) Je povinná vytvárať rezervný fond.

 

Pred založením spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku by ste mali vedieť:

– spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka nemôže byť jediným zakladateľom ani jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným,

– fyzická osoba, môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným,

– Spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku nemôže byť založená osobou, ktorá má nedoplatky voči správcovi dane na Slovensku.

 

Počas existencie spoločnosti s ručením obmedzeným je možné navýšiť prípadne znížiť základné imanie, ktoré však nemôže byť nižšie ako zákonom predpísané minimum.

 

Čo by ste mali vykonať, ak Vám je všetko vyššie uvedené jasné?

Môžete podpísať Spoločenskú zmluvu spoločnosti a podať podklady na príslušné úrady. Slovenský Obchodný zákonník ustanovuje, čo je obligatórnou súčasťou spoločenskej zmluvy a čo je možné dopĺňať a meniť.

Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať.

Spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons