2018 Zamestnávateľ Zamestnanec
Verejné zdravotné poistenie preddavok 10 % zo mzdy preddavok 4% zo mzdy
Nemocenské poistenie 1,4 % z mesačnej mzdy zamestnanca 1,4 % zo základnej mzdy
Dôchodkové poistenie (starobné) 14 % zo základnej mzdy 4 % zo základnej mzdy
Dôchodkové  (invalidné) poistenie 3 % zo základnej mzdy 3%  zo základnej mzdy
Úrazové poistenie 0,8 % z každej mzdy zamestnanca neplatí sa
Poistenie v nezamestnanosti 1 % zo základnej mzdy 1% zo základnej mzdy
Garančné poistenie 0,25 % zo základnej mzdy zamestnanca neplatí sa
Rezervný fond 4,75 % zo základnej mzdy zamestnanca neplatí sa
SPOLU 35,2 % 13,4 %

 

Krajina Daň právnických osôb Daň z príjmu DPH
Taliansko 27,9% 45,83% 22%
Nemecko 22,825% -32% 47,475% 19%
Poľsko 19% 32% 23%
Česká republika 19% 15% 21%
Slovensko 21% 19% 20%
Maďarsko 9% 15% 27%
Rakúsko 25% 55% 20%
Španielsko 28% 45% 21%

 

 

 

ODVODY A DANE NA SLOVENSKU 2018

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons