Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Minimálna mzda pre rok 2019 predstavuje 520 euro. Pre jednu odpracovanú hodinu to je  2,989 euro. Minimálna mzda pre rok 2018 predstavovala 480 euro. Pre jednu odpracovanú hodinu to bolo 2,759 euro.

Slovenský Zákonník práce pozná rôzne príplatky za prácu v noci, prácu nadčas, prácu vo sviatok, apod.  Na  nočný príplatok  máte nárok ak pracujete v noci. Práca v noci je práca vykonávaná od 22:00 do 06:00. Niektoré práce sú náročnejšie a preto majú vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. ( minimálna mzda sa násobí s príslušným koeficientom náročnosti práce a tento súčin je minimálnou mzdou pre danú  pozíciu podľa náročnosti práce v zmysle Zákonníka práce). Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. Z tejto mzdy sa platia dane a odvody a po odpočítaní daní a odvodov je výška minimálnej čistej mzdy okolo 430,35 euro.

Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od danej krajiny. V Európskej únii je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku a najnižšia v Bulharsku. Niektoré krajiny ju nemajú zavedenú. Najnižšia mzda sa pravidelne zvyšuje aj na Slovensku. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa v jednotlivých rokoch menila minimálna mesačná a hodinová mzda:

 Minimálna mzda – rok   Mesačná mzda   Hodinová mzda 
 2019  520 €  2,989 €
 2018    480 €    2,759 €  
 2017    435 €    2,50 €  
 2016    405 €    2,328 €  
 2015    380 €    2,184 €  
 2014    352 €    2,023 €  
 2013    338 €    1,941 €  

 

Minimálna mzda na Slovensku v roku 2019

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons