a) Zdaňovanie fyzickej osoby

Ktorý príjem bude zdaňovaný na Slovensku?

  • Ste rezidentom na Slovensku? (bývate na Slovensku min.183 dní počas 12 mesiacov)) Zdaníte  tu svoj celosvetový príjem.
  • Nie ste rezidentom na Slovensku? Zdaníte tu len príjem zo Slovenska.
  • Máte príjem z iných krajín EU? Overte si, aby ste dvakrát nezdaňovali ten istý príjem.

Koľko zaplatíte?

Dane pre rok 2016

Dva druhy:

  • 19% z príjmu do  35 022,31 EUR
  • 25% z príjmu nad  35 022,31 EUR

Pri prepočte Vášho  zdaniteľného príjmu, si overte výšku Vašich príspevkov a zrážok.

  Ako a kedy budete platiť daň?

Ste povinný:

  • Platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky
  • podať daňové priznanie do 31. marca každoročne

 

b) Zdaňovanie právnickej osoby

Daňové priznanie sa podáva do 31. marca za príjem za predchádzajúci kalendárny rok.  Zdaňovanie právnických osôb je 22% z príjmu ( 1x ročne) (od 1.1.2017 sadzba dane 21%) a DPH je 20% zo základu dane, DPH uhrádzate mesačne prípadne štvrťročne.

Po prvom roku podnikania právnickej osoby je zákonom ustavená minimálna daň ( tzv. daňová licencia) za príjem za predchádzajúci rok, pre právnickú osobu neplatcu DPH je to min.480 EUR a pre platcu DPH je min. daň 960 EUR.

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

 

K DPH : Základná sadzba DPH je 20 % zo základu dane. Základná sadzba DPH sa vzťahuje na všetky tovary a služby okrem tých, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH. Znížená sadzba 10 % DPH sa uplatňuje len na vybrané druhy tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH. Zjednodušene je možné povedať, že znížená sadzba DPH sa vzťahuje predovšetkým na lieky a knihy a na vybrané druhy potravín

 

K daňovej licencii: Ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia  nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a dosiahne  ročný obrat neprevyšujúci 500 000 €, platí DL vo výške 480 €.

Ak  daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia  je platiteľom DPH a dosiahne  ročný obrat neprevyšujúci 500 000 € platí DL vo výške 960 €.

Ak  daňovník  k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia   dosiahne  ročný obrat prevyšujúci 500 000 € bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je platiteľom DPH, platí DL vo výške 2 880 €.

 

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Dane na Slovensku

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons