A s.r.o (kft) a korlátolt felelősségű társaság rövidítés egy olyan tőketársaságé, amelyet egy, és legfeljebb 50 részvényes alapíthat. Ezek a részvényesek a társaság kötelezettségeiért csak a be nem fizetett törzstőke mértékéig, vagy hozzájárulásuk mértékéig felelnek. Az előre meghatározott részvényesi hozzájárulás törzstőkének minősül. Ez a cégtípus az alacsonyabb és közepes igényű tőkével foglalkozó vállalkozásokra jellemző.

Az ilyen típusú társaságok működéséhez a cégnek kereskedelmi névvel kell rendelkeznie, amely tartalmazza a spol. s.r.o. vagy csak a s.r.o. megjelölést. A kereskedelmi név a cég alapvető azonosító jele, és a társasági szerződés részét is kell képeznie.

A második nagyon fontos dolog, amit tartalmaznia kell, a cég székhelye.

Működő korlátolt felelősségű társaság esetén szükséges a részvényesek azonosítása a jogi személy nevének és székhelyének vagy a természetes személy nevének, lakóhelyének feltüntetésével.

Az üzleti tevékenység tárgya, vagyis az a tevékenység, amelyre ez a társaság jött létre, szintén nagyon fontos tényező.

Működő korlátolt felelősségű társaság esetén szükséges a partnerek meghatározása, méghozzá a jogi személyek nevének és székhelyének, vagy a természetes személyek nevének, lakóhelyének megadásával.

Szintén nagyon fontos tényező az üzleti tevékenység tárgya, vagyis az a tevékenység, amelyre a társaságot alakították.

Gazdasági szempontból egy működő s.r.o. -nak fel kell tüntetnie a törzstőke összegét (minimum 5 000 euró) és minden részvényes hozzájárulásának összegét (minimum 5 000 euró), valamint a társaság létrehozásakor befizetett betétek összegét, ideértve a betét visszafizetésének módját és időtartamát, valamint a nem pénzbeli betétek tárgyát és a pénzbeli összeg meghatározását, amelyben a nem pénzbeli betét beszámítódik a részvényesi betétbe, amelyre elkötelezte magát. Az alapítás időpontjában egy tag esetén a törzstőke teljes összegét, több részvényes esetén pedig a törzstőke legalább 30%-át kell befizetni. Minden tag csak egy letéttel vehet részt a cégalapításban. A letét összege az egyes tagoknál eltérően határozható meg. A betétek összértékének azonban egyeznie kell a törzstőke értékével.

Szükséges továbbá feltüntetni a társaság első ügyvezetőjének nevét, lakhelyét és személyi azonosító számát, valamint azt, hogy a társaság nevében milyen módon járnak el. Külföldi természetes személy esetében, akinek nincs személyi azonosító száma, a születés időpontját kell feltüntetni.

Az első felügyelőbizottság megalakulásakor meg kell adni a tagok nevét, lakóhelyét és a személyi azonosító számát.

Meg kell határozni a betétkezelőt és a tartalékalap összegét, ha azt a társaság az keletkezésekor létrehozza, továbbá azt, hogy a társaság mekkora összegig köteles a tartalékalapot feltölteni, valamint a feltöltésének módját.

Ha a társaság alapításában, illetve a tevékenységre vonatkozó engedély megszerzésére irányuló tevékenységben részt vevő személyek előnyben részesülnek, azt közölni kell. Továbbá a társaság alapításával és alapításával kapcsolatos becsült költségeit is.

A társasági szerződés aláírásával megalapul az s.r.o., de a cég a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre. Minden pénzbetét legalább 30%-át be kell fizetni a cégbejegyzési kérelem benyújtása előtt.

Ha a társaságot egy tag alapította, akkor a cégjegyzékbe csak a teljes törzstőke befizetése esetén lehet bejegyezni. A cégbejegyzési kérelem benyújtásának javaslatát a cég valamennyi ügyvezetője benyújtja és aláírja. Ezt a javaslatot a társaság alapításától számított 90 napon belül kell benyújtani.

Amivel rendelkeznie kell egy működő S.R.O. társaságnak

Szeretnénk Önnek felkínálni szolgáltatásainkat.

Lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolódó hozzászólások:

Show Buttons
Hide Buttons